Botilbuddet Lunden

Nyheder

4. februar 2021Ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner gældende fra 2. februar 2021

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om besøg og mulighed,
for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder
og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Social- og Ældreministeriet, den 2. februar 2021