Botilbuddet Lunden

Overordnet mål

Lundens formål og målsætning:

Udvikling af praktiske og sociale færdigheder som styrker den enkeltes selvstændig og selvhjulpenhed i hverdagen. Der lægges vægt på at beboerne trives og fungerer med hinanden.