Botilbuddet Lunden

Pædagogikken

På Lunden "bekender" vi os ikke til én pædagogik, teori eller tankegang.

Stikord i forhold til det pædagogiske kan være

  • Gentagelser
  • Erkendelse
  • Erfaring
  • Oplevelser
  • Udviklingspædagogik
  • Motivationspædagogik.

I dagligdagen sætter vi fokus på udvikling-samarbejde-arbejdsglæde.

Vi koncentrerer os om "Det Kan Nytte" - NLP - Neuropædagogik.

"Det kan Nytte" referencerammen som i høj grad lægger op til at kompensere for den enkeltes handicap, og være opmærksom på at vi ikke "handicapper" yderligere.

NLP som kommunikationsværktøj. 

Neuropædagogik uddannelse, som en del af personalegruppen har en efteruddannelse i.  Som skal give os mulighed for at gøre tilbuddet mere målrettet og tilpasset hver enkelt beboer. Neuropædagogik handler om at kompensere for beboernes svage sider og kun stimulere der, hvor videre udvikling er en mulighed.

Det "individuelle grundsyn". Det handler om individuelle handleplaner. Det handler om udvikling og vedligeholdelse. Vi stiller forskellige krav alt efter beboernes niveau/kunnen.

Vi arbejder indenfor rammerne af  Serviceloven, med retningslinier som respekt, høflighed, takt og tone og sund fornuft.

Vi arbejder også indenfor rammerne i magtanvendelsescirkulæret. Også her handler det om sund fornuft, men især om at kunne motivere beboerne.

Vi gør meget ud af at have

  • Fokus på den enkelte
  • Fokus på omgivelserne
  • Fokus på det tilbud der gives.