Botilbuddet Lunden

Lundens værdigrundlag.

Faglighed:

 • Vi har synlige:
  - Mål
  - Midler
  - Metoder
 • Pædagogiske handleplaner
 • Vi giver udtryk for enighed/uenighed
 • Vi oplever at uenighed kan være inspirerende - åbenheds kultur
 • Vi tilsidesætter egne holdninger og er loyale overfor fælles faglige beslutninger (beslutningen træffes endelig efter dialog med kollegaer)

Samarbejde

 • Når der er travlt skelner vi mellem kan og skal opgaver for beboerne.
 • Vi mødes kl. 9.10 og laver en realistisk plan for dagen (om nødvendigt - skriftlig)
 • Vi bruger hinandens evner, ressourcer og velvilje til at hjælpe
 • Vi taler med ledelsen hvis vi syntes der sker forsømmelighed

Anerkendelse

 • Vi giver anerkendelse
 • Vi øver os
 • Den anerkendelse vi giver er reel, generel og specifik
 • Vi bliver anerkendt for den hjælp vi giver