Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Botilbuddet Lunden
Botilbuddet Lunden
Topfrise 2

Vejledningstimer

  • Her forventes en gensidig ansvarlighed for indhold og afvikling.
  • Løbende forholde sig til den studerendes forudsætninger - forventninger - mål for praktikken (faglige og personlige)
  • Pædagogisk vejledning: forholde teori til praksis og omvendt
  • Magtanvendelse - cirkulære om samme samt om indberetningspligt
  • Omsorg - grå zone - omsorgssvigt
  • Menneskesyn - holdninger - etik og moral
  • Samarbejdsrelationer - andre faggrupper - forældre og institutioner
  • Organisation og administration
  • Den studerendes opgave
  • Løbende evaluering 


Det er vigtigt og tilladt, at være åben om, at Lundens beboere kan have en adfærd, der kan virke skræmmende på nye i huset. Vi oplever sjældent voldsomme episoder i vores hverdag, men det kan forekomme.

Derfor er det vigtigt, at reflektere og give udtryk for usikkerheden, så du som praktikant, hurtigt kan lære at forholde dig til, at vores hverdag ikke altid er forudsigelig.

At praktik er læring, gennem pædagogisk arbejde

Praktik er øvelse

Praktik er retten til ikke at kunne, men pligten til at prøve

Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Praktik/Vejledningstimer