Botilbuddet Lunden
Social service

Praktiske oplysninger

Lundens indgang

Lunden har 16 lejligheder. Der bor 8 kvinder og 6 mænd med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

I personalegruppen er der pædagoger, omsorgmedhjælper og social og sundhedshjælpere.


Nyheder