Botilbuddet Lunden
Social service

Praktiske oplysninger

Lundens indgang

Lunden har 16 lejligheder, hvor beboerne er både mænd og kvinder med varigt nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

I personalegruppen er der pædagoger, omsorgsmedhjælpere og social og sundhedspersonale.


Nyheder