Botilbuddet Lunden

Beboerne

Lundens beboere er voksne med vidtgående psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Beboerne har individuelt behov for hjælp. Enkelte af beboerne har hørenedsættelse, andre er svagtseende eller kørestolsbrugere.