Botilbuddet Lunden

Administration.

Lone Birkebæk Andersen, stedfortræder for forstander

Bente Nielsen, kontorassistent