Botilbuddet Lunden

VÆRDIER I SAMARBEJDET PÅ LUNDEN

Tillid til en kollega skabes ved at jeg samler på erfaringer og når jeg oplever en åben dialog og er loyal overfor trufne beslutninger.

Selvtillid styrkes ved at sætte fokus på hvad jeg er god til - og lykkes med,

sammen­holdt med at jeg får feed -back af kollega, i tillid til at andre vil mig det bedste.

Tillid ses på Lunden, når jeg tror på individuel - og fælles udvikling.

Engagement opleves/ses/høres når jeg er interesseret, inspirerende og forpligtigen­de. Engagement opleves når ideer bliver til mål - når mål bliver til handling.

Forudsætningen for arbejdsglæde er at alle er ansvarlige for fællesskabet, som rummer kolleger og hvor faglig dialog og socialt miljø er en del af hverdagen.

For at opnå tryghed får du min tillid og jeg din opbakning.

Erfaring, dialog og udfordringer hvor refleksion er centralt placeret, kan give læring.

  • Dialog
  • Erfaring
  • Udfordring
  • Læring
  • Reflektion

Kommunikation er at lytte, lære hinandens verdenskort, samt i tillid til kolleger at udveksler holdninger.

Udvikling kan skabes ved åbent og aktivt at gøre sig nye erfaringer, reflektere og derefter handle i overensstemmelse med ny viden.

Det konstruktive samarbejde kan finde sted, når vi arbejder mod et fælles mål.

Vi kan alle sammen noget og tilsammen kan vi klare hele verden!

På Lunden er der samarbejde - anerkendelse og faglighed.