Botilbuddet Lunden

Kort beskrivelse af Lunden

Lunden har døgnåbent.
Personalemøde: Hver anden onsdag 13:00 - 15:00.
Team møde: Hver anden uge 13.00 - 15.00.

På Lunden arbejdes der i 2 teams, hvor det fælles udgangspunkt er de udarbejdede handleplaner og smartmål for beboerne. Kommunikationen er vigtig for et godt samarbejde og for at beboerne får det bedste tilbud. 

Vi er 16 ansatte på Lunden, med en vågen nattevagt.

Vi lægger vægt på, at vi har en hverdag med nogle positive oplevelser, hvor glæde og godt humør er vigtige elementer.